Behind the scenes

Bij Rietmeijer SA draait het om onafhankelijke advisering gericht op toegevoegde waarde. Wij zijn een commerciële onderneming , echter niet primair gedreven door omzet of winst.  Naast onze advisering houden wij ons bezig met kennisdeling en innovatie gericht op kantoorgebruikers.

Wij staan voor een transparante, no-nonsense en gedegen werkwijze. Dit betekent dat wij in overleg met u allereerst trachten te komen tot een heldere vraagstelling. Op basis daarvan zullen wij een gedetailleerd plan van aanpak opstellen inclusief een planning en raming van onze inzet / kosten. Pas als u hiermee instemt is sprake van een opdracht en starten wij met de uitvoering.

In de regel werken wij op regiebasis met een taakstellend budget en qua leveringsvoorwaarden op basis van De Nieuwe Regeling 2011. Uiteraard zijn wij bereid in specifieke situaties hiervan af te wijken.

Rietmeijer SA is een initiatief van Bert Rietmeijer, destijds de naamgever aan Bureau Rietmeijer / Rietmeijer Huisvestingsadviseurs, en inmiddels al meer dan 30 jaar actief op het vlak van huisvesting- en vastgoedvraagstukken.