What's the value of free information

Internet vormt voor velen de eerste vraagbaak voor vraagstukken waar je niet dagelijks mee te maken hebt. Zo ook op het vlak van bedrijfshuisvesting. Echter veel verder dan een overzicht van te huur staande kantoorgebouwen, een standaard huurovereenkomst, uitleg van enkele huisvestingsbegrippen en/of enige marktrapporten komt u niet. Uiteraard zijn er de websites van de diverse dienstenaanbieders maar ook die, enkele spelers uitgezonderd, leveren u maar beperkte informatie op.

Terwijl andere sectoren juist steeds meer investeren in transparantie en vrije informatieverstrekking,  lijkt het alsof de aanbodzijde van de huisvestingsmarkt een prikkel mist om te investeren in de professionalisering van haar klanten. Kortom tijd voor een nieuwe insteek. Zo is op initiatief van Rietmeijer SA onlangs Kantorenwizard.nl van start gegaan. Een portal voor kantoorgebruikers met informatie, achtergronden en enkele slimme tools. De wizard richt zich primair op voorlichting. De gedachte is om het geheel, mogelijk samen met andere 'gelijkgestemde' partijen, uit te bouwen tot hét onafhankelijke kennis- en adviesplatform voor kantoorgebruikers in Nederland.

Kantorenwizard.nl kent op dit moment de volgende tools:

Hoeveel kantoorruimte hebt u eigenlijk nodig?  Dit is interessant om uw huidige kantoorgebruik te benchmarken, maar biedt noodzakelijke informatie in geval u uitkijkt naar nieuwe huisvesting. De tijd van een generiek kengetal voor de ruimtebehoefte per medewerker (bijv. 22 m² verhuurbaar oppervlak) is voorbij. De invloeden van Het Nieuwe Werken vragen om een meer gedetailleerde analyse.  Maar om nu direct een adviesbureau hiertoe opdracht te geven…

Onderdeel van Kantorenwizard.nl is de Space calculator. Een calculator waarmee u aan de hand van slechts 3 vragen een gedegen indicatie krijgt voor uw ruimtebehoefte. Naast een opgave van het benodigde metrage volgt na registratie een uitgebreid advies met o.a. een breakdown van het totaal metrage en een benchmark in geval gekozen wordt voor een ander huisvestingsconcept.

Vanwege ruimtegebrek of de wens om over te stappen naar een meer flexibel huisvestingsconcept, overweegt u te verhuizen. Om een dergelijk besluit te kunnen onderbouwen is het voor u noodzakelijk een gefundeerd beeld te krijgen bij de financiële paragraaf. U beseft zich dat er vele aspecten zijn die hierop van invloed zijn, zoals bijv. omvang, basiskwaliteit gebouw, inrichtingsconcept en ambitieniveau. Zaken waar u nog geen duidelijk beeld bij hebt. En toch hebt u thans behoefte aan een gedegen kostenindicatie.

Onderdeel van Kantorenwizard.nl is de Budget calculator. Een calculator waarmee u aan de hand van slechts 5 vragen een gedegen indicatie krijgt voor uw herhuisvestingbudget. Naast een opgave van genoemd budget volgt na registratie een uitgebreid advies met o.a. een breakdown van het totaal budget en een benchmark in geval gekozen wordt voor een andere gebouwkwaliteit en/of ambitieniveau qua inrichting. 

Kantoorhuisvesting zal voor u waarschijnlijk geen dagelijkse business zijn.  Maar als plots een contractverlenging, herinrichting of herhuisvesting op de agenda staat, is het noodzaak snel uw kennisniveau op peil te brengen zodat u een volwaardig gesprekspartner bent voor marktpartijen. Maar waar kunt u terecht voor een uitleg van diverse begrippen en voor objectieve informatie over marktconformiteit en hoe de markt werkt?

Onderdeel van Kantorenwizard.nl is de Vraagbaak Kantoorhuisvesting. Een vraagvaak die u verder helpt. Niet alleen een uitleg per individueel ontwerp, maar ook geplaatst in een bredere context. En dat alles voorzien van een eenvoudige zoekfunctie.

En dan op een dag is het toch echt zover.  Contractverlenging, aanhuur nieuwe kantoorhuisvesting en/of complete (her)inrichting. Een ding is zeker, u moet op zoek naar een of meerdere partijen die u hierbij gaan ondersteunen. Maar hoe pakt u dat eigenlijk aan? Hoe selecteert u die partijen, komt u tot een zorgvuldige contractering en voorkomt u mogelijke conflicts of interest?

Onderdeel van Kantorenwizard.nl is de Kieswijzer. Hiermee krijgt u snel inzicht in de wereld van makelaars en adviseurs. Tevens help het u bij het vaststellen van uw selectiecriteria. Resultaat is een advies over de mogelijke invulling van uw projectorganisatie incl. een opgave van welke spelers daar bij zouden passen. Het verkort advies beperkt zich tot een opgave van de qua aanhuur meest actieve makelaars in de bewuste regio en een profielschetst voor de mogelijk in te schakelen adviseur. Na registratie volgt een uitgebreid advies met een nadere analyse van de makelaarselectie en een shortlist van adviseurs.