Do it to them before they do it to you

Of we het nu leuk vinden of niet, de betekenis van het kantoor als werkplek is het afgelopen decennium drastisch veranderd. Werken kun je tegenwoordig overal en op elk moment. De betekenis van het kantoor is dan ook deels verschoven van werk- naar ontmoetingsplek. Maar voor elke organisatie betekent dit iets anders. Iets zeggen over uw specifieke huisvestingsbehoefte begint dan ook met het beantwoorden van de vraag waar u als organisatie naar toe wilt. En dat is soms best lastig.

Op basis van onze jarenlange ervaring met uiteenlopende (her)huisvestingsvraagstukken, gecombineerd  met onze dagelijkse  kennis van de markt, kunnen wij u assisteren bij het formuleren van uw huisvestingstrategie en de wijze waarop u hieraan uitvoering kunt geven.

 

Huisvesting is geen doel op zich. Het gaat om hetgeen u als organisatie wilt bereiken en welke tools u daarvoor nodig heeft. Huisvesting is er daar een van, echter gaat wel gepaard met relatief hoge kosten en weinig flexibiliteit.

Natuurlijk is het leuk om op voorhand alvast wat panden te bezoeken en hier en daar wat 'vrijblijvend advies' in te winnen.  Maar helpt u dat nu echt of leidt het alleen maar tot verwarring? De focus zal in eerste instantie moeten liggen op de ontwikkeling van uw business en de organisatie. Vervolgens kan een vertaling plaatsvinden naar mogelijke huisvestingsscenario's inclusief een kwalitatief en financieel vergelijk. Pas daarna heeft het zin en is het onderhandelingstechnisch verstandig de markt in te gaan. Wij kunnen u uiteraard bij een dergelijke aanpak ondersteunen.

En bedenkt u het volgende. Een nieuwe huisvesting biedt enorme kansen voor een stap in de verdere ontwikkeling van uw organisatie. Het kan een feest zijn, maar het resulteert ook regelmatig in een drama omdat een deel van de organisatie de aansluiting heeft gemist. Ons credo is dat huisvesting van iedereen is. Zorgvuldigheid en objectiviteit in uw aanpak is dan ook een voorwaarde voor succes.

Een ding is zeker, u gaat dit project niet alleen doen. U hebt er de tijd niet voor, mist de marktkennis en de belangen zijn te groot. De markt heeft u echter al lang in de gaten en iedereen, de makelaars voorop, wil met u praten. Logisch, want dat is hun business. Maar wie waakt over uw belangen?

Verstandig is om allereerst te bepalen hoe u uw (her)huisvestingsproject inricht, zowel intern als extern. Vervolgens is het zaak de benodigde externe partijen op een professionele wijze te selecteren en te contracteren. Professioneel betekent niet alleen een goed gevoel, de juiste prijs maar ook een heldere 'scope of works' en deugdelijke leveringsvoorwaarden waarmee recht wordt gedaan aan uw eigen positie. Ook inzicht in mogelijke conflicts of interest hoort daarbij en hoe met deze mogelijke conflicts om te gaan gaande de rit. Inderdaad het voorkomen van verrassingen achteraf.

Een tender onder enkele voorgeselecteerde partijen werkt veelal het beste om te komen tot marktconforme aanbiedingen. Deze voorselectie baseren wij op de aard van het vraagstuk, de positie van partijen in de locale markt, een samen met u op te stellen profielschets en een conflict of interest check. Maar uiteraard nemen wij ook partijen mee waarmee u mogelijk in het verleden goede ervaringen heeft gehad. De uitkomst van de tender levert vervolgens een goede basis voor de selectie en contractering.

Wij kennen de markt: van makelaars, huisvestingadviseurs, project managers, (interieur)architecten, design & build, installatieadviseurs, ontwikkelaars, leveranciers, aannemers tot installateurs. Wij weten wat er zoal misgaat en hoe dit kan worden voorkomen. Wij delen graag onze 'tips & tricks' met u.

Een huisvestingstraject is voor velen geen ‘business as usual’. Logisch dan ook dat gedurende het traject er sprake is van leermomenten. Dit betekent dat er wel eens twijfel kan ontstaan over het achter en het voor u liggende traject. Klopt mijn Programma van Eisen wel, heb ik de juiste partijen ingeschakeld, is sprake van een goede contractvorm, etc. Maar ook als op een bepaald moment het proces vastloopt, u geforceerd wordt akkoord te gaan met een aanzienlijke budgetoverschrijding of dat u simpelweg  zaken niet meer vertrouwt.

Heel verstandig om bij een dergelijke twijfel terug te kunnen vallen op een onafhankelijke, pragmatische  partij die, rekening houdend met de context en geheel confidentieel, uw belangen centraal stelt. Rietmeijer SA is uw adviseur die het project weer vlot trekt, natuurlijk met uw belang voorop.

Onze missie is het leveren van toegevoegde waarde richting onze opdrachtgevers in de vorm van adviezen die er toe doen. Zo zal onze rol bij het opstellen van uw huisvestingstrategie voor een belangrijk deel bestaan uit het stellen van de juiste vragen. Uw visie op de toekomst van uw organisatie staat immers centraal. Ook kunnen wij u laten zien welke keuzes soortgelijke organisaties hebben gemaakt.

Bij het definiëren van de huisvestingsscenario's en de inrichting van uw projectorganisatie kunnen wij vervolgens zowel zorg dragen voor de inhoudelijke advisering als voor de selectie en contractering van de benodigde partijen bij de uitvoering. Indien gewenst kunnen wij daarna voorzien in de kwaliteits- en budgetmonitoring. Ook zijn wij beschikbaar voor second opinions en ondersteuning bij mogelijke escalaties.