Time for a change

Het is nog maar kortgeleden dat meer dan 10% van alle kantoren in Nederland leegstond. Door transformatie en een groeiende vraag als gevolg van de economische groei, is de afgelopen 3 jaar vraag en aanbod meer in verhouding gekomen. Op de meer gewilde locaties is thans zelfs sprake van krapte hetgeen slecht nieuws is voor kantoorgebruikers. Maar dan is daar opeens COVID19 en worden veel mensen gedwongen thuis te werken. En wat we eigenlijk al wisten, thuiswerken is inmiddels een volwaardig alternatief voor werken op kantoor. Okay, tegenover voordelen als de reductie van reistijd en meer vrijheid staan ook nadelen zoals op het vlak van het gemis aan sociale contacten en innovatie. Een ding is zeker, de komende jaren gaan we allen op zoek naar een nieuwe balans tussen werken thuis en op kantoor. Het kantoor zal daarbij zeker gaan veranderen; zowel qua functie als omvang. En hoe dat uitpakt zal voor elke organisatie anders zijn.

 De bedrijfshuisvestingsmarkt kenmerkt zich door een ongelijk speelveld. Door de jaren heen heeft de aanbodzijde (makelaars, adviseurs, ontwikkelaars en beleggers) zich verder geprofessionaliseerd.  Echter aan de vraagzijde is er relatief weinig veranderd. Zo is menig kantoorgebruiker alleen dan met huisvesting bezig als er zich een incident voordoet zoals ruimtegebrek, de afloop van een huurovereenkomst of zoals nu met COVID19. Zonder gedegen kennis van de markt is het dan best lastig schakelen, zeker als er ook nog eens de nodige tijdsdruk op staat. U heeft ondersteuning nodig maar wie kunt u vertrouwen?

Hoe selecteert u eigenlijk een makelaar of huisvestingadviseur? Op prijs, kwaliteit en referenties of ook op leveringsvoorwaarden en op het uitsluiten van mogelijke conflicts of interest? U beseft dat door mogelijke strijdige belangen en gebrek aan transparantie  deze keuze voor u lang niet altijd eenvoudig is.

Rietmeijer SA adviseert kantoorgebruikers bij het opstellen van hun (her)huisvestingstrategie en de selectie & contractering van de bij implementatie benodigde partijen. Hiermee leggen wij de basis voor succesvol huisvestingsprojecten die passen binnen de door u opgestelde kaders en besparen wij u niet alleen tijd maar ook veel geld. Onze jarenlange ervaring en algehele onafhankelijkheid zijn daarbij vanzelfsprekend.